Feature #6175

BoxLayerSwitcher - změna zarovnání sublayers

Added by Michal Šupka about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:ClosedStart date:06/21/2017
Priority:HighDue date:06/23/2017
Assignee:Michal Šupka% Done:

100%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

1) http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-krize (zde upraven default styl aplikace, tak aby se jednotlivé mainlayers zarovnávaly zprava)
2) http://hsmap.cz/app/hsrs/index-debug.php (zde ponechán default styl zarovnání zleva)

Pro obě varianty by možná bylo vhodnější, aby se příp. sublayers zarovnávaly vždy zprava, resp. určitě by to bylo dobré pro mainlayer, která je nejvíc vpravo - zde totiž dochází k zakrytí názvů sublayers.

Nebo by možná stačilo zajistit, aby se zobrazovaný název sublayer neschovával pod pravý panel. Žádné mé pokusy s CSS z-index atd. nikam nevedly.

History

#1 Updated by Štěpán Kafka about 2 years ago

  • Assignee changed from Štěpán Kafka to Michal Šupka
  • Status changed from New to Resolved

#2 Updated by Michal Šupka about 2 years ago

  • % Done changed from 0 to 100
  • Status changed from Resolved to Closed
  • Due date set to 06/23/2017

rev. 6202+6203

Also available in: Atom PDF