Project

General

Profile

Feature #6191

Budovy z RUIAN

Added by Ivo Sedláček about 4 years ago. Updated about 4 years ago.

Status:
Feedback
Priority:
Normal
Start date:
08/03/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Nezobrazují se všechny budovy (např. Telč na sídlišti uŠtěpnického rybníka, Polná sídliště Palackého)

#1

Updated by Stanislav Holy about 4 years ago

  • Assignee changed from Stanislav Holy to Michal Šupka
#2

Updated by Michal Šupka about 4 years ago

  • Tracker changed from Bug to Feature
  • Status changed from New to Feedback

Nezobrazují se, neboť se ani zobrazovat nemohou, neboť v RÚIAN taková data nejsou. Rozumím tomu, že Vás zaráží, že např. v Telči u Štěpnického rybníka nejsou zobrazeny obvody budov č.p. 316, 317, 319, 320, 324, 325 a 327. Je tomu proto, že v RÚIAN se jedná o společnou budovu s více vchody, který každý má své číslo domovní, např. http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/12356247, tj. jedna budova zahrnuje 5 č.p. Kdyby v RÚIAN bylo evidováno jako 5 samostatných budov, tak je po problému, ale to vše souvisí s tím, jakou formou byla budova zapsána do KN, resp. jak byla budova zkolaudována.

K tomu se přidává další problém, a to způsob výpočtu obvodu budovy. Ten je v RÚIAN automaticky generován z kresby katastrální mapy, a to tak, že obvod je vygenerován z linií kresby, uvnitř kterých je umístěna značka budovy (tečka) a zároveň identifikační bod parcelního čísla, který leží uvnitř parcely, která je zároveň identifikační parcelou budovy. Proto v tomto konkrétním případě je obvod vygenerován pouze jako "prostor", kde je v katastrální mapě umístěno parcelní číslo St. 1776. Pro lepší pochopení popisovaného jevu je vhodné podívat se na podobu "plnohodnotné" katastrální mapz např. v http://nahlizenidokn.cuzk.cz.
Podobně je tomu u budov http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/12356336, http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/12356328 a http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/12356298.

U budov s č.p. 314,315 resp. 321,322 je to ještě zpestřeno tím, že u budovy není v RÚIAN evidována plocha budovy, ale pouze její definiční bod.

Více příp. telefonicky.

#3

Updated by Michal Šupka about 4 years ago

  • Assignee changed from Michal Šupka to Ivo Sedláček
#4

Updated by Michal Šupka about 4 years ago

Byl upraven výpis informací o identifikované budově v mapě, především s ohledem na budovy s více č.p. Nyní tedy např. pro budovu u Štěpnického rybníku výpis ve tvaru: Číslo popisné 316,317,318,319,320

Also available in: Atom PDF