Project

General

Profile

Feature #8654

ZABAGED, HEIS

Added by Ivo Sedláček 4 months ago. Updated 4 months ago.

Status:
Feedback
Priority:
Normal
Start date:
05/13/2021
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:

Description

seznam častěji požadovaných vrstev ZABAGED:
vrstevnice
elektrické vedení
stožár el. vedení
železniční trať
silo
vodojem zemní
vodojem věžový
vysílač

seznam častěji požadovaných vrstev HEIS:
ochranná pásma vodních zdrojů
ochranná pásma vodních zdrojů - vodní nádrže

#1

Updated by Michal Šupka 4 months ago

  • % Done changed from 0 to 100
  • Assignee changed from Stanislav Holy to Ivo Sedláček
  • Status changed from New to Feedback

Implementováno.
Každá z WMS má svá specifika, především ve způsobu/formátu GetFeatureInfo.

Pro vrstvy OPZV použita https://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll?SERVICE=WMS&MU=CZ&LANG=CS-CZ&REQUEST=GetCapabilities s jediným použitelným formátem text/html - bohužel pokud kliknete do místa mimo OP, i tak se objeví informace o nenalezení prvku.

Pro vrstvy ZABAGED použita https://ags.cuzk.cz/arcgis/services/ZABAGED/MapServer/WmsServer?service=WMS&request=getCapabilities (ČÚZK distribuuje ještě 2 jiné vizualizace) použit formát application/vnd.ogc.wms_xml. Otázka je, zda výpis informací má pro tato data smysl, když jejich naplněnost je chabá s výjimkou vrstev železnice. Informace u vrstevnic bych dle mého zrušil, neboť je duplicitní s defaulní informací o nadmořské výšce v místě kliknutí do mapy.

Also available in: Atom PDF