Project

General

Profile

Actions

Vyjadřovací modul

Veřejná část (pro žadatele o vyjádření)

(Štěpán)

Vytvořit něco obdobného - co mají správci sítí zcela běžně na svých webech, příklady:

https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko
https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal.ses/ves.aspx

Nevymýšlel bych zadání žádosti úplně nějak jinak, než je patrné v příkladech. Tzn. uvítal bych obdobného průvodce (vycházím z toho, že pro žadatele je vhodné zachovat scénář plnění žádosti tak, jak to používají i jiní správci sítí)

Požadavky:
 • několikakrokový průvodce zadání žádosti obdobný jako v příkladech (např. identifikace uživatele -> důvod žádosti -> vymezení žádosti -> kontrola žádosti -> odeslání žádosti)
 • zatím :-) není požadována registrace uživatele
 • žadatelem může být buď fyzická osoba anebo organizace, vyplňovat se bude jednak žadatel, ale v některých případech žadatel + stavebník
 • součástí žádosti může být 1-N přiložených dokumentů
 • velice jednoduché ovládání mapy
 • podkladová data mapy - ČÚZK ortofoto, WMS katastrální mapa, případně volitelná jiná WMS služba
 • lokalizace v mapě podle parcely, příp. adresy - napojit hledání na data RÚIAN (u každého zákazníka jsou nahrána v DB data parcel a adres v jednotné struktuře podle jeho zájmového území)*, probrat ještě !!!!!!!!!!!!!!
 • tlačítka pro práci s uživatelským zákresem - pořízení, mazání, úprava - viz příklady nahoře
 • dotázaní se vyjadřovali, že by asi nevadilo, pokud bude 1 žádost = 1 polygon, ale asi bych volil možnost počet polygonů vymezené geometrie někde nastavit pro různé firmy odlišně
 • kontrola velikosti zadaného polygonu, mít možnost velikost někde nastavit pro různé firmy odlišně
 • uložení hodnot vyplněných formulářů a geometrie zákresu do databáze
 • ideálně na některém místě průvodce ochrana proti robotům

Administrátorská část (pro správce systému)

(Standa + Michal)

Požadavky:

 • v případě přijetí požadavku zaslání systémového potvrzovacího E-mailu žadateli a administrátorovi výdeje
 • zobrazení přehledu žádostí s možnostmi filtrace žádostí dle různých kritérií
 • zobrazení přehledu žádostí v mapové aplikaci jako administrátorská mapová vrstva/-y podle, klasifikace dle fáze vyřízení
 • zobrazení detailu žádosti / možnosti úpravy žádosti? (to asi ne)
 • generování výstupu dle typu žádosti (mapa + vhodný doprovodný text / PDF template) - víceméně vždy univerzální stanovisko v případě typu žádosti "Existence sítí" (negativní i pozitivní). V případě jiného typu žádosti ("Příprava pro projekt", "Vydání územního rozhodnutí") je potřeba se stavit text z pevných částí + mít volnost volitelné části pro úplně obecný doprovodný text
 • administrace doprovodných textových informací pro vyjádření a dalších parametrů vyjádření
  1. zanalyzovat potřebné typy výstupů
 • administrace oblastí/ polygonů pro rychlé vyjádření
 • zaslání vyřízené žádosti žadateli

Updated by Stanislav Holy about 1 year ago · 21 revisions