Project

General

Profile

Wiki » History » Revision 17

Revision 16 (Stanislav Holy, 08/25/2020 06:07 PM) → Revision 17/21 (Michal Šupka, 08/26/2020 09:16 AM)

h1. Vyjadřovací modul 

 h2. Veřejná část (pro žadatele o vyjádření)  

  (Štěpán)  

 Vytvořit něco obdobného - co mají správci sítí zcela běžně na svých webech, příklady: 

 https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni  
 https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko 
 https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal.ses/ves.aspx 

 Nevymýšlel bych zadání žádosti úplně nějak jinak, než je patrné v příkladech. Tzn. uvítal bych obdobného průvodce (vycházím z toho, že pro žadatele je vhodné zachovat scénář plnění žádosti tak, jak to používají i jiní správci sítí) 

 Požadavky: 
 * několikakrokový průvodce zadání žádosti obdobný jako v příkladech (např. identifikace uživatele -> důvod žádosti -> vymezení žádosti -> kontrola žádosti -> odeslání žádosti) 
 * zatím :-) není požadována registrace uživatele 
 * ideálně na některém místě průvodce ochrana proti robotům 
 * velice jednoduché ovládání mapy 
 * podkladová data mapy - ČÚZK ortofoto, WMS katastrální mapa, případně volitelná jiná WMS služba 
 * lokalizace v mapě podle parcely, příp. adresy - napojit hledání na data RÚIAN (u každého zákazníka jsou nahrána v DB data parcel a adres v jednotné struktuře podle jeho zájmového území) 
 * tlačítka pro práci s uživatelským zákresem - pořízení, mazání, úprava mazání - viz příklady nahoře 
 * uložení hodnot vyplněných formulářů a geometrie zákresu do databáze 

 h2. Administrátorská část (pro správce systému)  

  (Standa + Michal)  

 Požadavky: 

 * v případě přijetí požadavku zaslání systémového potvrzovacího E-mailu žadateli a administrátorovi výdeje 
 * zobrazení přehledu žádostí s možnostmi filtrace žádostí dle různých kritérií 
 * zobrazení přehledu žádostí žádostí v mapové aplikaci jako administrátorská mapová vrstva/-y podle, klasifikace dle fáze vyřízení 
 * zobrazení detailu žádosti / možnosti úpravy žádosti? 
 * generování výstupu dle typu žádosti (mapa + vhodný doprovodný text / PDF template) 
 * administrace doprovodných textových informací pro vyjádření a dalších parametrů vyjádření 
 # zanalyzovat potřebné typy výstupů 

 * administrace oblastí/ polygonů pro rychlé vyjádření 
 * zaslání vyřízené žádosti žadateli