Stanislav Holy

  • Email:
  • Registered on: 04/15/2010
  • Last connection: 11/26/2018

Projects

Activity

Reported issues: 78

11/21/2016

08:17 PM Optika Bug #6084 (Resolved): Posun objektu (vývoj)
Při editaci posunu objektu, který má uživatelské označení nelze formulář uložit - "Označení, které chcete použít, již...
08:15 PM Optika Feature #6083: Dokumenty pro kabely uzlu definované v číselnících
Doplněna možnost přiložit dokument(odkaz), ošetřeno v příslušných detailech. Je potřeba dořešit zobrazení vložených d...
08:14 PM Optika Feature #6083 (New): Dokumenty pro kabely uzlu definované v číselnících
Bylo by dobré pro kabely, uzly mít možnost přiložit kabel ke kabelům (uzlům) definovaných prostřednictvím číselníku.

11/15/2016

01:49 PM Optika Feature #6072: Převzetí trasy existujícího kabelu při definici nového kabelu
Případně zvážit i tuto možnost : použít/převzít trasu existujícího kabelu a přidat k ní jenom další úsek
01:48 PM Optika Feature #6072 (New): Převzetí trasy existujícího kabelu při definici nového kabelu
Doplnit funkci , aby do stejné trasy jako je již existující kabel se přidal další kabel, aniž by uživatel musel defin...
01:42 PM Optika Feature #6071 (New): Změna typu kabelu
Určitě bude potřebné, aby šel změnit typ kabelu. Např, někdo v prvním kroku nadefinuje kabel jako "nespecifikovaný" a...
12:43 PM Optika Feature #5637 (Closed): Barva chráničky
12:39 PM Optika Bug #5638 (Closed): Číselník chrániček

Also available in: Atom