Petr Svoboda

  • Email:
  • Send diff email: Yes
  • Registered on: 02/16/2016
  • Last connection: 02/16/2016

Projects

  • Optika (Reporter, 02/16/2016)

Activity

Reported issues: 4

02/16/2016

03:31 PM Optika Feature #5640 (New): Editace podkladových vrstev
Prosím o povolení editace pro podkladové vrstvy (zejména Liniový podklad a podklad z DGN).
12:06 PM Optika Wiki edit: Wiki (#1)
11:02 AM Optika Feature #5639 (New): zobrazení počtu chrániček
V případě, že je v trase více chrániček, bylo by pěkné vizualizovat jejich počet nad trasou
10:56 AM Optika Bug #5638 (Closed): Číselník chrániček
10:26 AM Optika Feature #5637 (Closed): Barva chráničky
Udělat aspoň číselník barev pro vložení nové chráničky (slovně pojmenovaný)

Also available in: Atom